Els més venuts

Informació

Termes i condicions d'ús

1.- Introducció

El present document té per finalitat regular els TERMES i CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ del serveis de tenda online (en endavant servei) i les normes d’ús del lloc web propietat de Tastets, Serveis Gastronòmics S.L., amb domicili fiscal al carrer Elisi 17, local 6, 08014 Barcelona i NIF: B64856099. Els termes ‘Vostè’ i ‘Usuari’ s’utilitzen aquí per a referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.tastets.cato utilitzin els serveis.

La utilització d’aquests serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa de tots i cadascuna de les Condicions d’ús –que es consideraran automàticament incorporades al contracte que es subscrigui amb Tastets, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita del mateix- recollides en l’última versió actualitzada d’aquests Termes i/o Condicions d’ús i la seva Política de Privacitat.

 

  1. tastets.cates reserva el dret de modificar periòdicament, a la seva discreció i sense prèvia advertència, els presents termes i condicions d’ús.

 

Per a visitar www.tastets.cat no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari, sense perjudici de que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi d’estar registrar al nostre sistema. És important que per a que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no respondrem de la veracitat de les mateixes. En cas que es requereixi el registre a la present pàgina web, les dades dels usuaris obtingudes d’aquest registre, estaran protegides mitjançant contrasenya, tal i com es detalla àmpliament a la Política de Privacitat d’aquest lloc web. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. Qualsevol ús no consentit o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web s’hauran de notificar a info@tastets.cat

 

2.- Condicions de compra online

Preus

Els preus aplicables són els indicats a la pàgina web en la data de la comanda. Els preus que apareixen detallats a cada producte inclouen l' I.V.A. (Impost sobre Valor Afegit) corresponent a cada producte.
L'import de les despeses d'enviament s'indica al client de manera desglosada en el moment en que realitzi la comanda. Tastets es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar, fins i tot diàriament, productes i preus en funció de les novetats que vagin apareixent.

Pagament
El pagament es realitzarà a la finalització del procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització de la mateixa.

Formes de pagament admeses: Les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa®, Mastercard® així com amb targeta de dèbit 4B o 4B Maestro (el que implica un càrrec automàtic) i Sistema PayPal. En qualsevol cas, l'elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra a la pantalla corresponent. 

Lliurament

El lliurament de les comandes es realitzarà a l'adreça que indiqui el cliento també es poden passar a recollir per la nostra oficina.

- Enviament per a regal: Hi ha la possibilitat de realitzar una comanda i que es lliuri directament com a regal a una tercera persona. Aquesta opció s'ha d'indicar durant el procés de compra en el lloc habilitat a l'efecte. També podrà sol·licitar l'ús d'embolcall especial i introduir una dedicatòria personalitzada que es lliurarà amb la comanda. 

 

3.- Ús correcte dels continguts del lloc web

 

TASTETS declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, vídeos, software, estructura de la web, gràfic, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquest lloc són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegides per la Normativa existent sobre Propietat Industrial.

 

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a TASTETS o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S’obliga a l’usuari a usar el lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 

(a)    Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets de TASTETS o dels seus titulars incorporats als continguts del lloc, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pogués contenir el mateix.

 

(b)   Utilitzar els continguts, i en particular, la informació TASTETS obtinguda a través del Lloc per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venta directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

 

(c)    Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que estigui legalment permès.

 

(d)   En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la Llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic. TASTETS no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el seu lloc.

 

(e)   Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posta a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte al present Lloc, contingut i informació del mateix. La utilització del Lloc per l’usuari no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès sobre aquesta propietat intel·lectual, pel que l’usuari podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per a realitzar cap tipus d’explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.

 

Resumint, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís legal, les bones costum i l’ordre públic. Així mateix l’usuari no pot utilitzar el lloc, els seus continguts o els serveis que es presten a través d’aquest amb finalitat o efecte il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir gaudir d’una forma normal del mateix per altres usuaris. De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Lloc.

 

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: en cas de que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït al nostre Lloc amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a info@tastets.cat amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits així com la Web.

 

4.- Dret de modificació dels Termes y/o Condicions General de contractació

 

Tastets es reserva el dret de modificar els presents Termes i/o Condicions Generals de Contractació, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.tastets.cat.

 

  1. tastets.cat es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a aquesta pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes al contingut o serveis de la mateixa.

5.- Exclusió de garanties i de responsabilitat

 

Tastets no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l’usuari, pel que exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que puguin donar-se per la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu Lloc o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir d’immediat la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, medis alternatius.

 

En cap cas www.tastets.cat serà responsable de qualsevol dany o perjudici, que resulti de l’ús, accés o ineptitud per a l’ús del contingut d’aquesta web o sigui causat per qualsevol error en el funcionament, omissió, interrupció, demora en la transmissió, virus informàtic o fallida a la línia. Es responsabilitat de l’Usuari utilitzar un programari antivirus per a comprovar qualsevol material descarregat de la web i assegurar la compatibilitat del programari amb el seu equip i també assumir els costos totals dels serveis, reparacions o correccions necessàries.

 

L’Usuari assumeix que Internet no és un canal canal completament segur i per tant, www.tastets.cat no pot garantir que qualsevol informació o material que l’Usuari enviï o transmeti a través de la web estigui lliure d’utilització o accés no autoritzat. No obstant, www.tastets.cat adoptarà mesures per preservar la seguretat del lloc d’acord amb criteris raonables.

 

  1. tastets.cat no es responsable dels continguts enviats, utilitzats i/o inclosos als serveis per qualsevol tercer, ni de l’accés no autoritzat o alteració de les seves transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviades o rebudes o no enviades o no rebudes, ni de cap transacció que tingués origen en aquesta web. www.tastets.catúnicament es responsabilitza de les conductes i continguts propis i per tant, no respondrà d’informacions, manifestacions, opinions o conductes manifestades per l’Usuari.

 

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant a l’usuari a mantenir indemne a www.tastets.catper qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de tals fets.

 

  1. tastets.cat queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’Usuari de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

 

L’Usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

 

  1. tastets.cat no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat de continguts i serveis disponibles als llocs que pertanyen o són gestionats per tercers als que l’Usuari accedeixi mitjançant links o dispositius tècnics d’enllaç des d’aquest lloc web. www.tastets.cat no controla el contingut d’aquests llocs web, ni ofereix, ni comercialitza els productes i serveis disponibles als llocs webs així enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat, directa o indirecta, pels danys, perjudicis o costos ocasionats en relació amb la utilització dels mateixos.

 

6.- Limitació de la responsabilitat

 

  1. tastets.cat no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

 

7.- Política d’enllaços

Tastets no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços.

Tastets declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Tastets no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

 8.- Modificacions

Tastets es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu lloc web, tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’us de la mateixa.

Por tot això, Tastets es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar qualsevol informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap responsabilitat per això

 

9.- Fotos que apareixen a www.tastets.cat

Sobre les fotografies que es mostren a www.tastets.cat, hem fet tot el possible per utilitzar únicament fotografies de www.tastets.cato fotografies amb llicència lliure d’ús en tot tipus de webs (inclús comercials), a l’estil creative commons attribution sense l’etiqueta "nom comercial". Si algú detecta una fotografia la llicència de la qual no ens permet mostrar-la aquí (o de la que hem oblidat incloure la signatura), li estaríem molt agraïts si ens avisa a info@tastets.cat, i resoldrem l’error en un termini de 24 hores.

 

 10.- Salvaguarda dels Termes i/o Condicions General de contractació

Si una de les estipulacions dels presents Termes i/o Condicions Generals de Contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta del Termes o Condicions Generals es mantindran en els Termes acordats. Tastets es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts. Cap estipulació en aquest contracte afectarà de cap manera a les disposicions imperatives en matèria de consumidors. Si vostè no és un consumidor, vostè renúncia expressament al seu dret de desistiment.

 

11.- www.tastets.cat i acceptació de normes d’ús

L’usuari és conscient que l’ús dels serveis de pagament implica l’acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de la Política de Privacitat de www.tastets.com, a la versió publicada per Tastets al mateix moment en que l’usuari contracti el servei. Aquesta Política de Privacitat completa els presents Termes i Condicions Generals en tot allò al que aquests no s’oposin. Per això, l’usuari haurà de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat  l’accés i /o ús d’aquests serveis.

 

12- Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació es regeixen per la Llei Espanyola. Tastets i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, al respecte de la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, es sometent, amb renúncia expressa al seu fur propi o qualsevol altre que, en el seu cas, pogués correspondre’ls, a la competència dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Constitueix aquest contracte l’expressió complerta i íntegra de l’acord entre Tastets i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.

 

A més d’aquests Termes i Condicions d’ús, l’Usuari haurà de llegir i acceptar la Política de Privacitat.